Všeobecné podmínky ubytování

 1. Před začátkem pobytu musí být uhrazena cena ubytování v plné výši.
 2. Začátek pobytu je určen dnem příjezdu dle potvrzené objednávky od 14.00 hod. Pobyt končí dnem odjezdu do 10.00 hod.
  Po příjezdu podepíše zákazník záznam o předání zařízení apartmánu a uhradí ubytovací poplatek 15 Kč / noc / osobu starší 18 let.
 3. Nejpozději v den příjezdu složí klient vratnou kauci ve výší 2.000,- Kč, která bude vrácena po odevzdání apartmánu v řádném a čistém stavu. Z této částky se odečítá případně vzniklá škoda v apartmánu. V případě vrácení apartmánu ve znečištěném stavu se z kauce odečte poplatek ve výši 500,- Kč za úklid apartmánu.
 4. V ceně za ubytování je již zahrnuta spotřeba vody, el. energie, ložní prádlo, ručníky, utěrka a kuchyňská chemie.
 5. Klient používá prostory k ubytování řádným způsobem a nesmí v nich bez souhlasu pronajímatele provádět žádné podstatné změny včetně přesouvání nábytku.
 6. Je zakázáno zakrývat elektrické přímotopy částmi oděvů při sušení nebo cokoli pokládat na přímotopy.
 7. Je zakázáno používat vlastní el. spotřebiče s vyjímkou el.spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holicí strojek, fén) nebo nízkopříkonových spotřebičů sloužících k osobní potřebě (notebooky, nabíječky mobilních tel.).
 8. Klient je zodpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby a je povinen je v hotovosti uhradit v plné výši. Kontrola se provádí na konci pobytu. V případě, že se pobytu zúčastní malé dítě, rodič nebo jiná zodpovědná osoba odpovídá za to, že dítě bude mít papírové pleny a zajistí, aby dítě neznečistilo sedací a ložní nábytek.
 9. Pronajímatel neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách objektu.
 10. Klient je povinen dodržovat pořádek a čistotu uvnitř objektu i v jeho okolí a zachovávat noční klid od 22.00 hod. do 7.00 hod. Kontejner na odpad se nachází u zadního vchodu do aparmánového domu vedle parkovacích stání. V případě, že klient přes upozornění porušuje hrubým způsobem všeobecné podmínky nebo dobré mravy, může pronajímatel ukončit podnájem klienta před uplynutím sjednané doby.
 11. V bytě není povoleno ukládat sáně, lyže, kola apod. K tomuto účelu slouží prostor lyžárny / kolárny.
 12. Při příchodu do apartmánu se musí všichni rekreanti přezouvat do domácí obuvi.
 13. Při odchodu z apartmánu klient uzavře okna, vodovodní kohoutky a vypne elektrické spotřebiče, uzamkne vchod do apartmánu.
 14. V apartmánu i v celém domě, včetně chodeb a balkónů, platí ZÁKAZ KOUŘENÍ.
 15. Pobyt zvířat v apartmánu není povolen.
 16. Po skončení pobytu podepíše klient záznam o předání apartmánu, kde bude uveden stav pořádku, případné nesrovnalosti a škody. V případě většího rozsahu škody podepíše klient souhlas s úhradou škody.

Děkujeme Vám za dodržování těchto závazných pravidel.

Nahoru